ข้อคิดเพื่อชีวิตที่ดี   "..อดีตที่ดี ย่อมเป็นพื้นฐานที่ดีของปัจจุบัน ปัจจุบันที่ดี ย่อมเป็นพื้นฐานที่ดีของอนาคต.."
หน้าหลัก | My Life Story | ห้องรูปภาพ | การศึกษา | การทำงาน | ผลงานวิชาการ | การฝึกอบรม | ผลงานความสำเร็จ | วิทยากร | ความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ | ฟังเพลง |

เรื่องราวชีวิต มีทั้งผิดหวังและสมหวัง เหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้สอนอะไรหลายๆอย่าง..

หน้านี้เป็นลำดับเหตุการณ์ต่างๆ ตั้งแต่สมัยเด็กๆ มาจนถึงปัจจุบันและที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต..

"อะไรที่ยังไม่เคยทำ ก็อย่าไปคิดว่ามันยาก ไม่มีอะไรยากเกินความตั้งใจ"

เหตุการณ์และความทรงจำที่น่าประทับใจ

 • 2532 : เรียนจบปวช.ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการเรียน 2.90

 • 2534 : เรียนจบปวส.ช่างไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตาก ผลการเรียน 2.61

 • ช่วงที่ทำโครงงานวิศวกรรม( Project) ตอนเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่สุดของชีวิต

 • 2538 : เรียนจบเป็นบัณฑิต อส.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ม.เทคโนโลยีมหานคร

 • ได้รับรางวัล คนดีศรีสารพัดช่างสุโขทัย ว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประเภทครู-อาจารย์ ประจำปี 2543

 • นายอภิรมย์ ขันทะศิรา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 50
  กระทรวงศึกษาธิการ ภาคเหนือ ณ จังหวัดแพร่ 27-29 พฤศจิกายน 2540

 • ผลงาน IS ช่วงที่เรียนปริญญาโท ม.นเรศวร ได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงาน IS ยอดเยี่ยม

 • จัดแสดงผลงานรางวัล IS ยอดเยี่ยมของภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • 2542 : สำเร็จการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลการเรียน 3.90

 • น.ส.ณัฐกานต์ กะทง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2547

 • ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูผู้มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการเรียนการสอน สาขาคอมพิวเตอร์ ของอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2547

 • ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่น เป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อการศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2547
  และเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2548

 • ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูผู้มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการเรียนการสอน สาขาคอมพิวเตอร์ และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษารางวัลพระราชทาน  
  ของอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2548

 • ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่น เป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อการศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2548
  และเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2549
  ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล 2 ปีติดต่อกันครับ ^_^'

 • ได้รับคัดเลือกให้เป็น ครูแกนนำเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบอีเลินนิ่ง
  ระบบ Learning Management System  ด้วยโปรแกรม Moodle

 • เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาจัดทำข้อมูลเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน และวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยได้รับคัดเลือกให้ได้รับสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
  ปีการศึกษา 2541

 • เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาจัดทำข้อมูลเพื่อขอรับรางวัลสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่น และวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล
  สถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่น ปีการศึกษา 2541

 • เดินทางไปสอบเรียนต่อระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ไปภาคอีสาน ไกลเหมือนกันนั่งรถเกือบ 7 ชั่วโมง(11 มี..49)

 • 2 พฤษภาคม 2549 ดีใจสุดๆอีกครั้งเมื่อเข้ามาดูผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และสามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น(Ph.D. Education Technology) ใกล้ความฝันเข้าไปอีกหน่อย ^_^

 • นายอานุภาพ มีชะคะ นักศึกษาปวช.3 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล "นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2552" อีกหนึ่งความภูมิใจ
  ในชีวิตความเป็นครู

 • อื่นๆที่กำลังจะเกิดขึ้น ^_^'

2513

เกิดเมื่อวันพุธ ที่ 3 มิถุนายน 2513 ที่ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย
2525 เรียนจบ ป.5 จากโรงเรียนวัดฤทธิ์ บ้านสวน
  ย้ายมาเรียนต่อ ป.5-6 ที่ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ จบป.6 ด้วยคะแนนคิดเป็น 85 %(เป็นรุ่นสุดท้ายที่คิดคะแนนเป็นเปอร์เซ็น รุ่นแรกของการเริ่มใช้เกรด)
2526 สอบเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สอบได้ลำดับที่ 1 ของสาขาช่างอุตสาหกรรมอยู่ห้อง ม.1/5
2529 เรียนจบ ม.3 ปี พ.ศ. 2529 (ตรงกับปี 1986 ยานขนส่งอวกาศชาเลนเจอร์ระเบิดกลางอากาศในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากทะยานจากพื้น ลูกเรือทั้งเจ็ดเสียชีวิตในทันที และดาวหางฮันเลย์โคจรเข้าใกล้โลกมากที่สุดจนนำมาตั้งเป็นชื่อรุ่นที่จบคือ รุ่นดาวหางฮันเลย์)
2529

สอบเข้าเรียนต่อที่วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สอบได้ลำดับที่ 5 (สมัยนั้นใครๆก็บอกว่าคนที่เรียนเทคนิคเป็นพวกเกเร เรียนไม่ค่อยเก่ง อาจารย์ก็แนะนำให้เรียนต่อ ม.4 แต่ผมชอบรื้อ ชอบซ่อมของเล่นมาตั้งแต่เด็กๆ ของเล่นรื้อได้ทุกชิ้นแต่ประกอบกลับให้เป็นเหมือนเดิมไม่ได้ซักชิ้น ผมต้องการพิสูจน์ว่าคนที่เรียนช่างไม่จำเป็นต้องเกเร และโง่เสมอไป ก็เลยถามอาจารย์ที่ปรึกษาว่าช่างอะไรเก่งสุดผมจะสอบเข้าช่างนั้น สมัยนั้นช่างไฟฟ้ามีคนนิยมเรียนกันมาก ผมก็เลยสอบเข้าเรียนช่างไฟฟ้า สอบได้ที่ 5 จากทั้งหมด 80 คน)

2532 ช่วงทีเรียนตั้งใจว่าจะเรียนต่อปวส.และอยากเรียนต่อวิศวะมาก(อยากเป็นวิศวกรครับ) ความฝันที่ดูเหมือนจะอยู่ห่างไกลเหลือเกิน สมัยนั้นใครเรียนวิศวะนี่สุดยอดเลยครับ เห็นรุ่นพี่ที่จบจากเทคนิคสุโขทัยไปเรียนที่เทคโนตาก(เป็นปีแรกที่เทคโนตากเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) ใครเรียนที่ตากก็เก่งเหมือนกัน เมื่อเรียนจบจากวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ก็เลยไปสมัครสอบที่เทคโนตาก และก็สอบได้ครับ และเป็นครั้งแรกที่ต้องออกจากบ้านมาเป็นเด็กหอ
2533 เป็นตัวแทนของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตาก เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาเครื่องทำความเย็น ได้รับรางวัลที่ 3
2534 - วันอาทิตย์ที่ 6 .. 34 เวลาประมาณ 6 โมงเย็น เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับคนอื่น ที่หน้าป่าไม้ตาก ผลปรากฎว่าแขนซ้ายและขาซ้ายหัก ต้องผ่าตัดใส่เหล็ก รอดมาได้ทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นกำไรชีวิตแล้ว
- เรียนจบปวส.ช่างไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตาก ผลการเรียน 2.61
- หยุดพักรักษาตัวประมาณ 1 ปี (เลยไม่ได้เรียนต่อเลย)
2535 เข้าศึกษาต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยมหานคร(ต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) ภูมิใจมากวิศวกรอยู่แค่เอื้อมแล้ว ^_^ ตอนเรียนตั้งใจว่าจะเอาเกียรตินิยมให้ได้ เรียนๆไปยากมากๆๆๆ และแล้วเป้าหมายของเราและเพื่อนๆคือ......เรียนจบได้ก็บุญแล้ว..เฮ้อเหนื่อยจริงๆ ^_^'
2538 - ทำโครงงานวิศวกรรมเรื่องชุดควบคุมมอเตอร์ 3 มิติด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 8051ทำให้เข้าใจว่าการศึกษาคืออะไร ป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยที่สุดในชีวิตสุดยอดของความ"ยาก"จริงๆ ถ้าไม่ได้รุ่นพี่ที่ชื่อพี่วัฒน์ช่วยให้คำแนะนำและเขียนโปรแกรมให้บางส่วนละก็ป่านนี้ไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ อ่าน ความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ ช่วงเวลาที่เหนื่อยที่สุดในชีวิตได้ที่นี่ครับ
- เรียนจบเป็นบัณฑิต อส.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ม.เทคโนโลยีมหานคร ผลการเรียน 2.66 (ทำโครงงานวิศวกรรมเรื่อง ชุดควบคุมมอเตอร์ 3 มิติด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 8051)
2540 เข้าทำงานที่วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย และสอนที่แผนกคอมพิวเตอร์ เป็นหัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เริ่มทำงาน(2540)จนถึงปัจจุบัน(2549)
2541 เป็นสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต(Internet Police รุ่นที่ 6)
2542 เข้าศึกษาต่อที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา(รหัส 42074815) เป็นรุ่นที่ 1
2543 ได้รับรางวัล "คนดีศรีสารพัดช่างสุโขทัย" จากการเลือกของเพื่อนๆร่วมงานของวช.สุโขทัย ว่าเป็นผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติงาน
2544 สำเร็จการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลการเรียน 3.90 และที่ภูมิใจมากที่สุดก็คือผลงานการศึกษาด้วยตนเอง(IS : Independent Study) เรื่อง "การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : รายวิชาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา" ได้รับรางวัลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองประเภท ยอดเยี่ยมสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศีกษา 2543
โดยมีท่านอาจารย์ ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร เป็นที่ปรึกษา ภูมิใจมากครับ
2547 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 20 : สุโขทัยเกมส์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเว็บ(Web Master) รายงานการแข่งขัน(www.sukhothaigames.com)
2548 น.ส.ณัฐกานต์ กะทง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2547 และได้เข้ารับพระราชทานรางวัลพระราชทานจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2548 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
  มีลูกศิษย์เก่งๆคือ
- น.ส.ณัฐกานต์ กะทงและน.ส.อรทัย บัวคำเกิด แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อศจ.สุโขทัย
- นายเสน่ห์ ตะขาบ นายสราวุฒิ เอี่ยมกาย แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ที่ จ.เชียงราย ได้ลำดับที่ 4
- น.ส.สุภารัตน์ ยอดหวัง น.ส.วราภรณ์ แก้วกำแพง แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ที่ จ.เชียงราย
  น.ส.ณัฐกานต์ กะทง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทน น.ศ.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เข้ารับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2547 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
 

ลูกศิษย์รุ่นที่ 1 เรียนจบหลักสูตรปวช.สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2547 เป็นความภูมิใจที่เห็นลูกศิษย์เรียนจบและประสบความสำเร็จ

  น.ส.อรทัย บัวคำเกิด ได้รับรางวัลนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเด่นของสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ได้รับรางวัลครูดีเด่น จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2547 เป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อการศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
  ..สุภารัตน์ ยอดหวัง น.ศ.แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ลำดับที่ 5 ของภาคเหนือ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพการพัฒนาระบบฐานข้อมูล MS Access
  ได้ผ่านการพิจารณาเป็นพนักงานราชการรุ่นแรก
2549 ลูกศิษย์รุ่นที่ 2 เรียนจบหลักสูตรปวช.สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2548 เป็นความภูมิใจที่เห็นลูกศิษย์เรียนจบและประสบความสำเร็จ บางคนก็ไปทำงาน บางคนก็เรียนต่อที่เดิม ทัศนีย์ก็สามารถสอบเข้าเรียนต่อม.ราชมงคลตากได้
  นางสาวสุภารัตน์ ยอดหวัง ได้รับรางวัลนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเด่นของสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่น เป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อการศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2548
และเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2549
ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล 2 ปีติดต่อกันครับ ^_^'
  10 มีนาคม 2549 เป็นครั้งแรกในชีวิตที่มีโอกาสได้เดินทางมาภาคอีสาน จ.ขอนแก่น มาสอบภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2 พฤษภาคม 2549 ดีใจสุดๆอีกครั้งเมื่อเข้ามาดูผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และสามารถสอบเข้าศึกษาต่อได้ ใกล้ความฝันเข้าไปอีกหน่อย ^_^
2550 15 กันยายน 2559  ย้ายมาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
2550 สอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ลำดับที่ 48 จากผู้สมัครเกือบ 500 คน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
2551 21 ตุลาคม 2551 ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครู โดยไปเลือกสถานศึกษาที่บางพูน(18 ..51) กับเพื่อนอีกสองคน อ.บี(วนิดา),.ติ่ง ได้เลือกเป็นคนที่ 2 จาก 26 แห่ง คนที่ 1 เลือกลง วท.กำแพงเพชร ผมเลือกลงที่วช.ตาก อ.บี(วนิดา)ไปโคราช อ.ติ่งไป วก.แม่สอด
2552 นายอานุภาพ มีชะคะ นักศึกษาปวช.3 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล "นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2552"
ดีใจและเป็นความภูมิใจอีกครั้งในชีวิตของความเป็นครู ก็ได้ช่วยส่งเสริม สนับสนุนจนประสบความสำเร็จ
ชีวิตนี้ ช่วยสร้าง ส่งเสริม นักศึกษาจนได้รับรางวัล
"นักศึกษารางวัลพระราชทาน" 2 คนแล้ว ที่ วช.สุโขทัยได้สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ วช
.ตาก ได้สาขางานไฟฟ้ากำลัง จะมีใครทำได้ถ้าไม่มีจิตเมตตาและความปรารถนาดีต่อลูกศิษย์ เพราะครูเดียวนี้หาดีๆได้ยาก
คิดแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้น
2554 21 เมษายน 2554 หลังจากเขียนขอย้ายประจำปี เหตุผลคือกลับภูมิลำเนา คำสั่งก็ออกว่าได้ย้ายกลับบ้านได้ย้ายมาที่วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยได้กลับบ้านแล้วๆๆๆ น้องๆที่ตากบ่นกันน่าดูว่ามาอยู่ได้แป็บเดียว ย้ายกลับซะแล้วๆๆๆ ^_^
2555 1 ..55 หลังจากอยู่แผนกช่างไฟฟ้ามา 1 ปี  ก็ตัดสินใจมารับภารกิจที่เราชอบ และถนัด คือเป็นหัวหนแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีแรกมีนักศึกษา 9 คน ตั้งใจจะสร้างแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านไอทีที่นักศึกษาอยากเข้ามาเรียน ในอนาคตอาจจะเปิดเรียนถึงปริญญาตรี
   
คนล่าฝัน
คาราบาว
คลิกเพื่อฟังเพลง

แสงตะวันเพิ่งจะโผล่พ้นขอบฟ้า มีเวลาให้คนเราอีกมากมาย

พาชีวิตก้าวไปสู่ยังจุดหมาย ถึงเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายก็น่าลอง

มองดูฟ้า ฝูงนกกาเที่ยวหากิน ไปยังถิ่นแดนไกลสุดสายตา

เหมือนย้ำเตือนว่าชีวิตล้วนเกิดมา แสวงหาต่อสู้และดิ้นรน

* โอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะ มีเกิดแก่เจ็บตายคล้ายๆ กัน

แต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝัน อยู่ที่ใครจะล่ามันให้อยู่มือ

คนเป็นคนย่อมปะปนด้วยชั่วดี ในศักดิ์ศรีมีทั้งจนและร่ำรวย

มีความรักเป็นเรื่องราวอันสดสวย ความผิดหวังเป็นแค่เรื่องธรรมดา

ฟ้าเบื้องบนน้ำเบื้องล่างดินขวางหน้า ข้ามไปเถิดไขว่คว้าความใฝ่ฝัน

มีชีวิตเกิดมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้น อย่าปล่อยมันซังกะตายไปวันๆ (*)

แม้ในข้างคืนเดือนดาวอันมืดมิด ยังมีสิทธิ์คิดฝันอันเฉิดฉาย

ดุจแสงเทียนนำทางสว่างไกล ดุจหิ่งห้อยพร่างพรายในค่ำคืน

ยืนเดียวดายในความกลัวหลอกตัวเอง เท่ากับเร่งรัดไปสู่ความล้มเหลว

ยังมิทันได้ลงมือทำดีเลว กลับถูกเปลวไฟความกลัวเผาตัวตน (*)

แผ่นฟ้ากว้าง เขาสูงใหญ่ยังเคยข้าม ฝันงดงามถามหน่อยเคยข้ามไหม

ไปยังฝั่งที่ตั้งฝันอันแสนไกล แต่สุดท้ายก็ได้ฝันนั้นมาครอง

*** ลองดูเลยเกิดมาเป็นคนล่าฝัน มีรางวัลฝันใฝ่ให้ใฝ่ฝัน

มีชีวิตเกิดมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้น อย่าปล่อยมันซังกะตายไปวันๆ

PONGSAK BOONPHAKDEE

M.Ed.(Educational Technology and Communications)

boonphakdee@yahoo.com , boonphakdee@gmail.com  Tel. 0-1785-2530

DEPARTMENT OF BUSINESS COMPUTER  SUKHOTHAI POLYTECHNIC COLLEGE