สมัยเรียนที่ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตาก
tak1.jpg
tak1.jpg
tak8.jpg
tak8.jpg
tak11.jpg
tak11.jpg
tak5.jpg
tak5.jpg
tak15.jpg
tak15.jpg
tak7.jpg
tak7.jpg
tak6.jpg
tak6.jpg
tak2.jpg
tak2.jpg
tak3.jpg
tak3.jpg
tak4.jpg
tak4.jpg
tak12.jpg
tak12.jpg
tak13.jpg
tak13.jpg
tak14.jpg
tak14.jpg
tak10.jpg
tak10.jpg
tak9.jpg
tak9.jpg