ข้อคิดเพื่อชีวิตที่ดี  

"..อดีตที่ดี ย่อมเป็นพื้นฐานที่ดีของปัจจุบัน ปัจจุบันที่ดี ย่อมเป็นพื้นฐานที่ดีของอนาคต.."
หน้าหลัก | My Life Story | Gallery | การศึกษา | การทำงาน | ผลงานวิชาการ | การฝึกอบรม | ผลงานความสำเร็จ | วิทยากร | ความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ | ฟังเพลง |

ข้อคิดเพื่อชีวิตที่ดีๆ : บางครั้งคำพูดไม่กี่คำ ก็อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้นะครับ ^_^

 

 

 

"...การนำตัวไปสู่ที่สูงนั้นเป็นสิ่งยาก เพราะต้องแบกน้ำหนักมากมาย แต่ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ 
อีกอย่างหนึ่งคือจะแฝงด้วยความหมายแห่งการเสาะหาในสิ่งที่สูงส่ง จะเป็นความรู้หรือเป้าหมาย
ในชีวิตอื่นๆ ภูเขาที่ตระหง่าน ท้าทายอยู่นั้น เตือนใจว่าทุกคนมีสิทธิ์ฝัน และก็มีสิทธิ์จะพบ
ความเป็นจริงตามฝันนั้นด้วย..."

 

บทพระราชนิพนธ์

" ลัดฟ้าล่าวิชาหาอาจารย์ " 
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

 

 

 

ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ ปัญญาที่เฉียบแหลม กำลังกายที่สมบูรณ์
   
พระราชปรารภ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากบทพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก

ไม่มีอาวุธใดทรงพลังไปกว่าการสร้างความเข้มแข็งทางปัญญาให้กับคนในชาติ

ความฝันไม่มีวันหมดอายุ

แรงบันดาลใจเล็กๆ อาจทำให้เกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้

"..ความหวังไม่เคยทิ้ง ความจริงซิยิ่งใหญ่ รับรู้ไว้ในใจแต่สิ่งดีงาม.."

"..อดีตที่ดี ย่อมเป็นพื้นฐานที่ดีของปัจจุบัน ปัจจุบันที่ดี ย่อมเป็นพื้นฐานที่ดีของอนาคต.."

ฝันนั้นล่องลอย ดุจหิ่งห้อยแสงริบหรี่ แต่ฝันนั้นยังมี สิ่งสดใสในคืนเดือนดับ

ความฝันไม่มีวันหมดอายุ

ทุกคนล้วนแล้วแต่มี HERO อยู่ในตัวเองทั้งสิ้น

ไม่มีผู้ใดฉลาดหรือรอบรู้มาตั้งแต่กำเนิด : No man is born wise or learned

เราควรพูดบางสิ่งในเวลาที่เหมาะสม และไม่ควรพูดบางสิ่งในเวลาที่ไม่เหมาะสม

คนทำดีมาตลอด หากแต่พลาดสักครั้ง ที่ผ่านมาก็สูญปล่าว(ได้จากหนังเรื่องเปาบุ้นจิ้น)

ณ มุมหนึ่งของโลกผู้คนกำลังคิดกันว่าจะไปเหยียบดาวอังคารได้อย่างไร? แต่อีกมุมหนึ่งของโลก ผู้คนกำลังนั่งกราบไหว้ต้นไม้  ต้นกล้วย ปลารูปร่างประหลาดๆ เพื่อขอหวย ท่านคิดว่าใครจะเจริญกว่ากัน

การเรียนรู้ให้เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของสรรพสิ่งทั้งหลาย จะทำให้เกิดปัญญาอันนำไปสู่ความหลุดพ้นจากความคับแคบเห็นแก่ตัวของมนุษย์ การเรียนรู้ที่ถูกต้อง ต้องนำไปสู่ความรู้ ปัญญา และจิตสำนึก..

 

 

   

PONGSAK BOONPHAKDEE

M.Ed.(Educational Technology and Communications)

boonphakdee@yahoo.com , boonphakdee@gmail.com  Tel. 0-1785-2530

DEPARTMENT OF BUSINESS COMPUTER  SUKHOTHAI POLYTECHNIC COLLEGE