ข้อคิดเพื่อชีวิตที่ดี   "..อดีตที่ดี ย่อมเป็นพื้นฐานที่ดีของปัจจุบัน ปัจจุบันที่ดี ย่อมเป็นพื้นฐานที่ดีของอนาคต.."
หน้าหลัก | My Life Story | ห้องรูปภาพ | การศึกษา | การทำงาน | ผลงานวิชาการ | การฝึกอบรม | ผลงานความสำเร็จ | วิทยากร | ความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ | ฟังเพลง |

วันเวลาที่ล่วงเลยผ่านไป ไม่สามารถย้อนเหตุการณ์เหล่านั้นกลับมาดูใหม่ได้

มีเพียงภาพถ่ายที่บันทึกความทรงจำเหล่านั้นเอาไว้...
^_^ คลิกที่รูปภาพหรือชื่อเรื่องเพื่อชมภาพทั้งหมด ^_^

 

 

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต(กศ..) สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีพุทธศักราช 2544


คลิกเพื่อดูรูป

 

ที่สุดแห่งความภูมิใจในอาชีพครู นักศึกษารางวัลพระราชทาน 2 คน

น.ส.ณัฐกานต์ กะทง นักศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2547

 

นายอานุภาพ มีชะคะ นักศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2552

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 


 

ที่สุดแห่งความภูมิใจในอาชีพการเป็นครูคือการที่ได้เห็นลูกศิษย์ประสบความสำเร็จในชีวิต
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม ผลของการทำความดี การตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
จนในที่สุดรางวัลแห่งชีวิตคือการได้รับคัดเลือกให้เป็น
นักศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2547
สมกับคำกล่าวที่ว่า "ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน"
ขอแสดงความยินดีกับน.ส.ณัฐกานต์ กะทง

นักศึกษาสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ได้รับรางวัล
นักศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2547
น.ส.ณัฐกานต์ กะทง
นักศึกษาสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับปวช.3 วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
เข้ารับพระราชทานรางวัลจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2548  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา


คลิกเพื่อดูรูป
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 


 

ที่สุดแห่งความภูมิใจในอาชีพการเป็นครูอีกครั้งคือการที่ได้เห็นลูกศิษย์ประสบความสำเร็จในชีวิต
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม ผลของการทำความดี การตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
จนในที่สุดรางวัลแห่งชีวิตคือการได้รับคัดเลือกให้เป็น
นักศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2552
สมกับคำกล่าวที่ว่า "ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน"
ขอแสดงความยินดีกับ นายอานุภาพ มีชะคะ

นักศึกษาสาขางานไฟฟ้ากำลัง ระดับปวช.3 วิทยาลัยสารพัดช่างตาก
ที่ได้รับรางวัล
นักศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2552
เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2553  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา


คลิกเพื่อดูรูป

 

ศึกษาดูงานเมือง Sydney ประเทศออสเตรเลีย(30 มี.ค.-5 เม.ย.51)

ไปศึกษาดูงานเมือง Sydney ประเทศออสเตรเลีย(30 มี.ค.-5 เม.ย.51) ไปกับท่านอาจารย์และเพื่อนๆปริญญาเอก
หลักสูตรการจัดการการศึกษาและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 30 มี.ค.-5 เม.ย.51
สนุกมาก ได้ความรู้และประสบการณ์ที่มีค่ามากๆๆ ไม่ไปเสียดายแย่เลย


คลิกเพื่อดูรูป
 

เข้าร่วมประชุมนานาชาติ "e-Learning International Conference 2006 : Ramkhamhaeng University Thailand"

เข้าร่วมประชุมนานาชาติ Ramkhamhaeng University
e-Learning International Conference 2006
"Learning Theories VS Technologies?"

14-16 December 2006

ได้กระทบไหล่คนดังเช่น Curt J. Bonk, Ph.D.Professor,Dr.D. Randy Garrison


คลิกเพื่อดูรูป

 

เข้าร่วมประชุม International e-Learning Conference 2008ประชุม International e-Learning Conference 2008(20-21 Nov 08) ที่เมืองทองธานี

คลิกเพื่อดูรูป
 
นำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รางวัล IS ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2543

ผลงานวิจัยเรื่อง
"การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : รายวิชาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา"
ได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองประเภท ยอดเยี่ยม สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2543
โดยมีท่านอาจารย์ ผศ.ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

คลิกเพื่อดูรูป
 

ความทรงจำดีๆ ป.เอก เทคโนฯ ม.ขอนแก่น


ความทรงจำดีๆ สมัยเรียนริญญาเอก เทคโนโลยีการศึกษาหาวิทยาลัยขอนแก่น

คลิกเพื่อดูรูป
 
 
ชีวิตการเรียนปริญญาเอก ม.ขอนแก่น

 

ตั้งใจน่าดู

 

รับขวัญน้องๆป.โท ภาคพิเศษ

ออกหน่วย 108 อาชีพการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกร
ในอนาคตแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 8-11 ..50

Underwater world Pataya(3 พ.ย.49)
ไปตอนที่เข้าร่วมงานโสตฯ-เทคโนสัมพันธ์ 1-3 พ.ย.49
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

(รอ Load แป๊บนึงนะครับประมาณ 20 วินาทีเป็น Flash)

นำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(รางวัล IS ยอดเยี่ยม)

ประมวลภาพรับปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีมหานคร(2538)

ถ่าย VDO เรื่องผ้าซิ่นตีนจกที่ศรีสัชฯ/ที่ภูขัด ตอนเรียนป.โท ม.นเรศวร

ประมวลภาพวันครู

ความภูมิใจในอาชีพครู นักศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2547
..ณัฐกานต์ กะทง

น้ำท่วมถ่ายเมื่อวันที่ 10 ..49

อบรมโครงการวิจัยรูปแบบการพัฒนาครูแกนนำ

เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านอาชีวศึกษา(15-17 ..49)

การทำโครงงานวิศวกรรม(2537)ที่สุดของชีวิต

เรียนระดับปวส.ราชมงคลตาก(2532-2534)

ภาพสมัยเรียนประถม-มัธยม-ปวช.(2527-2532)
ทำเว็บไซต์กีฬาเยาวชนแห่งชาติ "สุโขทัยเกมส์ พ.. 2547"

อื่นๆ อีกมากมาย

   
ในที่สุดก็ได้มาเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ(24 มิ..49)
เพื่อนๆ ป.เอก เทคโนฯ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ่ายที่ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง 24 มิ..49
เห็นตำราเรียนแล้วจะหนาว ^_^

เพื่อนๆชาวเทคโนฯ รุ่น 1(ปี .. 2542) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


นักศึกษาสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
จัดสัมมนาการฝึกงาน

 

 

 

 

 

  

 

PONGSAK BOONPHAKDEE

M.Ed.(Educational Technology and Communications)

boonphakdee@yahoo.com , boonphakdee@gmail.com  Tel. 0-1785-2530

DEPARTMENT OF BUSINESS COMPUTER  SUKHOTHAI POLYTECHNIC COLLEGE