ข้อคิดเพื่อชีวิตที่ดี  

"..อดีตที่ดี ย่อมเป็นพื้นฐานที่ดีของปัจจุบัน ปัจจุบันที่ดี ย่อมเป็นพื้นฐานที่ดีของอนาคต.."
หน้าหลัก | My Life Story | Gallery | การศึกษา | การทำงาน | ผลงานวิชาการ | การฝึกอบรม | ผลงานความสำเร็จ | วิทยากร | ความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ | ฟังเพลง |

(Because.. We are Engineering)
คัดลอกจากวารสาร ความรู้คือพลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2535

เริ่มจากความระทึกใจในการขีดเขียนจินตนาการ โดยอาศัยหลักทางคณิตศาสตร์และทางวิทยาศาสตร์ แล้วนำออกสู่ความเป็นจริง นำอาชีพ
การงานมาสู่มวลชนเพื่อยกมาตรฐานการครองชีพและเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่มวลมนุษย์

นั่นแหละ คืออุดมการณ์อันสูงสุดของวิศวกร

จุดเด่นของอาชีพวิศวกรเมื่อเปรียบเทียบกับวิชาชีพอื่น ๆ นั้นก็คือ งานของเราจะเปิดเผยอยู่ในที่ ๆ ทุกคนจะมองเห็นได้ง่าย เราจะทำงานเป็นขั้นตอน
เป็นรูปร่างแน่ชัด เราจะไม่มีวันปฏิเสธสิ่งที่ตนสร้างขึ้นได้ ถ้างานไม่สัมฤทธิผล เราจะถูกตราหน้าไปตราบนานแสนนาน

     เราไม่สามารถยัดเยียดความผิดพลาดให้ฝ่ายตรงข้ามและหวังว่าประชาชนจะลืมเลือนไปในที่สุดเยี่ยงนักการเมือง
    
เรามิได้อยู่บนผู้อ่อนแอเยี่ยงแพทย์
    
เรามิได้เน้นการฆ่าล้างทำลาย เยี่ยงเหล่าขุนศึก
    
เรามิได้ยึดการต่อล้อต่อเถียงเป็นสรณะเยี่ยงทนายความ
ทว่า งานหลักของวิศวกรคือ การขัดเกลาประคบประหงม และเสริมสร้างหลักคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ให้มีชีวิตชีวา ความสะดวกสบายและความหวัง ที่แน่นอนที่สุด เมื่อเวลาผ่านพ้นไป หมู่ชนอาจจะลืม วิศวกร ผู้สร้างนั้นเสีย หรือบางคนไม่เคยรู้จักเลยแต่แรกด้วยซ้ำไป

คนอาจแซ่ซ้องนักการเมืองที่จารึกชื่อลงบนชิ้นงานบางชิ้น คนอาจยกนิ้วให้นายทุนผู้จัดหาเงินของคนอื่นมาจัดสร้าง

สำหรับวิศวกร เราพอใจเพียงการย้อนมอง ผลสะท้อนต่าง ๆ ของงานที่เราได้สร้างไว้ด้วยความภาคภูมิใจยิ่ง ซึ่งน้อยนักที่วิชาชีพอื่น ๆ จะรู้ซึ้ง
ถึงความรู้สึกเยี่ยงนี้ได้

วิศวกรทำงานต่าง ๆ ให้แก่สังคม เพียงเพื่อความภาคภูมิใจของตนเองวิศวกรเป็นพลังทาง
เศรษฐศาสตร์ และสังคมอย่างมหาศาลแต่น้อยคนนักที่จะเห็นทุกครั้งที่วิศวกรคิดประดิษฐกรรม
ชิ้นใหม่ผลงานนั้นจะสร้างผลผลิตทางอุตสาหกรรมจะมีผลในการสร้างงานที่จะช่วยยกมาตรฐาน
การครองชีพการกระทำนั้นจะมีผลกระทบต่อสิ่งที่มีอยู่เดิมอาจทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงกฏข้อบังคับ
ใหม่ นั่นหมายถึงการเอารัดเอาเปรียบที่มีอยู่จะลดลงด้วย

วิศวกร คือ ผู้มีส่วนแก้ไขระบบผูกขาดอย่างเด็ดขาด และปรับเฉลี่ยความสมบูรณ์พูนสุขให้แก่มวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง

พงษ์ศักดิ์ บุญภักดี
25 มกราคม 2544

PONGSAK BOONPHAKDEE

M.Ed.(Educational Technology and Communications)

boonphakdee@yahoo.com , boonphakdee@gmail.com  Tel. 0-1785-2530

DEPARTMENT OF BUSINESS COMPUTER  SUKHOTHAI POLYTECHNIC COLLEGE