ความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ ช่วงเวลาที่เหนื่อยที่สุดในชีวิตที่มหานคร

เล่าประสบการณ์ชีวิต..ผ่านการสัมภาษณ์ทางรายการวิทยุ

Blog Tag : ความลับ 5 ข้อที่ใครๆไม่เคยรู้(Update)

WELES : ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เว็บเป็นสื่อ

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 2 IT4LM: ความมุ่งหวังของการเรียนวิชา IT4LM(Youtube VDO)

ใครเคยดูภาพยนต์เรื่องนี้บ้าง ชื่อเรื่องอะไรครับ?

******************************************************************************************************

หัวใจผูกพันคิดถึงวันเรื่องราวเก่าก่อน.. : เกิดอะไรขึ้นกับสารพัดช่างสุโขทัยหนอ

ชีวิตต้องสู้ : ความประทับใจเมื่อไปเดินถนนคนเดินเชียงใหม่

Susan Boyle : ปรากฎการณ์มหัสจรรย์บนโลกอินเทอร์เน็ต

TRIZ (Theory of Inventive Problem Solving) : ทฤษฎีการแก้ปัญหาเชิงประดิษฐ์คิดค้น

บทคัดย่อการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ปี 2551

ประสบการณ์เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ปี 2551

ชม VDO Clip งานลอยกระทงสายเมืองตาก 2551

ชมภาพงานลอยกระทงสายเมืองตาก 2551

เริ่มต้นชีวิตการทำงานใหม่ที่เมืองระแหง : Pongsak Live in TAK

แบ่งปันผลงาน,หาความรู้ที่ slideshare(www.slideshare.net)

ร่วมรำลึกถึง สืบ นาคะเสถียร 18 ปี ที่คนดีได้จากไป..

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 12,13 IT4LM : METADATA & RSS Feed

บันทึกการเรียนวิชาสัมมนา : Cyber Education: การจัดการการศึกษาบนโลกออนไลน์

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 11 IT4LM : Mindmap & LMS

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 11 Modern Education: School-base Management(SBC)

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 10 IT4LM : Video Streaming

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 10 Modern Education : คุณภาพต้องมาก่อนปริมาณ

  เข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง "Leadership in e-Education" และ "e-Edutainment"

วิธี Download ไฟล์ VDO จากเว็บ Youtube(สัปดาห์ที่ 8 เรียน Flash)

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 8 Modern Education : Learning Organization(LO)

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 7 IT4LM : PDF เป็นอะไรได้มากกว่าที่คิด

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 7 Modern Education : Balanaced Scorecard(BSC) & KM

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 6 IT4LM : E-Book

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 6 Modern Education : TQM and RBM

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 4 Modern Education: การเรียนรู้เกี่ยวกับ"เครื่องมือสนับสนุนการจัดการคุณภาพ"

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 3 IT4LM : อยากว่ายน้ำเป็นก็ต้องโดดลงสระ

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 1 IT4LM : 1125503 IT for Learning Management

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 1 Ed.D.(Learning Management) NSRU(7-8 มิ.ย.51)

แนะนำหลักสูตร Ed.D.(Educational and Learning Management)

On the Road My Dream Return : กลับมาสู่เส้นทางแห่งความฝัน(7 มิ.ย.51)

Blended Learning Environments : สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบผสมผสาน

How People Learn : The Design of Learning Environments

เกี่ยวกับการบรรยายของ Nonaka