กระดานถาม-ตอบ ปัญหา(Q&A)

 

หน้านี้ผมตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับเป็นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

    หรือท่านที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาและสำหรับให้นักศึกษา - บุคคลทั่วไป

ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม การออกแบบเว็บ ฯลฯ

หรือปัญหาอื่นๆ ได้มาตั้งคำถามที่ท่านพบในการเรียน การทำงาน ฯลฯ

โดยท่านสามารถคลิกหัวข้อเพื่อตั้งคำถามตามที่ท่านต้องการได้เลยครับ

สำหรับท่านที่อ่านแล้วคิดว่ามีคำตอบสำหรับคำถามนั้นๆ ก็สามารถตอบได้เลยครับ

กระดานถาม-ตอบ เทคโนโลยีการศึกษา

กระดานถาม-ตอบ ปัญหาคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต/ เว็บ

 

 

PONGSAK  BOONPHAKDEE

www.boonphakdee.com , www.pongsak.com