สื่อการเรียนการสอน

เว็บเพจนี้ใช้สำหรับเป็นแหล่งรวบรวมสื่อการสอนและเอกสารประกอบการสอน,เอกสารการอบรมหรือสื่อที่ใช้สนับสนุนการเรียน(Resource)ของอาจารย์อ.พงษ์ศักดิ์ บุญภักดีและอาจารย์ในแผนกคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย สำหรับให้นักศึกษาใช้ประกอบการเรียน สำหรับครู-อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ศึกษาหาความร็ ท่านสามารถคลิกที่หัวข้อ PowerPoint(pdf format) เพื่อดูผลงานด้วยโปรแกรม Acrobat หรือท่านสามารถ Download ไฟล์ได้ในหัวข้อ Download ถ้าในเครื่องของท่านยังไม่มีโปรแกรม Acrobat คลิกที่นี่ เพื่อ Download โปรแกรม สำหรับอาจารย์ท่านใดที่ต้องการเผยแพร่ผลงาน สื่อการสอนหรือบทความวิชาการสามารถส่งมาได้ที่ boonphakdee@yahoo.com ทางแผนกคอมพิวเตอร์ยินดีเผยแพร่ผลงานให้ครับ

 สไลด์ PowerPoint ประกอบการสอน

ลำดับที่

เนื้อหา

PowerPoint

Download(zip)

1  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Computer Network)

คลิกเพื่อศึกษาเนื้อหา

คลิกเพื่อดาวน์โหลด (209 KB.)

2  Data Communication

คลิกเพื่อศึกษาเนื้อหา

คลิกเพื่อดาวน์โหลด (188 KB.)

3  Domain Name System

คลิกเพื่อศึกษาเนื้อหา

คลิกเพื่อดาวน์โหลด (836 KB.)

4  SAN : ทางเลือกใหม่ของการจัดเก็บข้อมูลองค์กร

คลิกเพื่อศึกษาเนื้อหา

คลิกเพื่อดาวน์โหลด (73 KB.)

5  การค้นหาข้อมูลบนเว็บ(Search Engine)

คลิกเพื่อศึกษาเนื้อหา

คลิกเพื่อดาวน์โหลด (154 KB.)

6  ซอฟต์แวร์(Software)

คลิกเพื่อศึกษาเนื้อหา

คลิกเพื่อดาวน์โหลด (232 KB.)

7  WAP(Wireless Application Protocol)

คลิกเพื่อศึกษาเนื้อหา

คลิกเพื่อดาวน์โหลด (478 KB.)

8  WEB Technology

คลิกเพื่อศึกษาเนื้อหา

คลิกเพื่อดาวน์โหลด (93 KB.)

9  การสมัครFree E-mail ที่ thaimail.com

คลิกเพื่อศึกษาเนื้อหา

คลิกเพื่อดาวน์โหลด (474 KB.)

 เอกสารประกอบการสอนเรื่อง " ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต " 

บทที่

เนื้อหา

Word(pdf format)

Download(zip)

1  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Computer Network)

คลิกเพื่อศึกษาเนื้อหา

คลิกเพื่อดาวน์โหลด (144 KB.)

2  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต

คลิกเพื่อศึกษาเนื้อหา

คลิกเพื่อดาวน์โหลด (730 KB.)

3  เว็บเทคโนโลยี(Web Technology)

คลิกเพื่อศึกษาเนื้อหา

คลิกเพื่อดาวน์โหลด (162 KB.)

4  Web Browser

คลิกเพื่อศึกษาเนื้อหา

คลิกเพื่อดาวน์โหลด (116 KB.)

5  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail)

คลิกเพื่อศึกษาเนื้อหา

คลิกเพื่อดาวน์โหลด (114 KB.)

6  การสืบค้นข้อมูล(Search Engine)

คลิกเพื่อศึกษาเนื้อหา

คลิกเพื่อดาวน์โหลด (113 KB.)

7  Web Directory

คลิกเพื่อศึกษาเนื้อหา

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ( 93 KB.)