เทคโนโลยีการศึกษา(education technology)

Education Technology

Constructivism
Blended Learning
CognitiveTechnology
ID Theory
Techno Knowledge
Keyword Cognitive
Education Research
Action Research
Book Interest
E-Book
Concept Map

Blended Learning

ความรู้เกี่ยวกับ

Blended Learning

 

Knowledge Blog

 

 

Online Learning


แหล่งการเรียนรู้ Online

 

Instructor

 

ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร

 

รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ

ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

  

ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า

 

ดร.วิมลลักษณ์  สิงหนาท

     

ผศ.ดร.สุภาณี  เส็งศรี

ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย

.ดร.สันติ วิจักขณาลัญจ์

ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

รศ.ดร.ไชยยศ เรืองสุวรรณ

ผศ.ดร.ตวงรัตน์ ศรีวงษ์คล

ดร.กฤษดา กรุดทอง

Professor

Dr.Robert B. Kozma

 

Professor

Dr.David Jonassen

 

Professor

Dr.Curtis J. Bonk

Blended Learning

 


 

.

Blended Learning

 

"เพราะว่าผู้เรียนไม่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยวิธีการเดียว"
"People are not single-method learners!"
say e-learning guru Elliott Masie(www.masie.com)
 

"blended learning เป็นสิ่งสำคัญของการศึกษาและเทคโนโลยี

blended learning มีการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

 เป็นการบูรณาการระหว่างการเรียนในชั้นเรียนและการเรียนแบบออนไลน์.

สามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและการใช้เวลาในชั้นเรียนได้เหมาะสม.."

"blended learning At the nexus of education and technology,

blended learning is growing rapidly.

Integrating face-to-face and online learning,

blending can enhance learning and optimize seat time."

(form Blended Learning : Research Perspectives Publication)

 

บันทึก Blog gotoknow

 

ขอเชิญสั่งจองหนังสือ "เทคโนโลยีการศึกษา: หลักการ ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียดหนังสือ สามารถสั่งซื้อได้ทาง  sumalee@kku.ac.th

หรือ ติดต่อ คุณอนุชา เบอร์โทรศัพท์ 081-3928-912 ราคา 350 บาทพร้อมค่าจัดส่ง

 

 

คลิกเพื่อดูรายละเอียดของหนังสือ

 

เข้าร่วมประชุมนานาชาติ e-Learning International Conference 2006

 

 

เข้าร่วมประชุมนานาชาติ Ramkhamhaeng University
e-Learning International Conference 2006
"Learning Theories VS Technologies?"

14-16 December 2006

(บรรยากาศการเข้าร่วมประชุม)

สรุปหัวข้อบรรยาย Curt J. Bonk, Ph.D.

สรุปหัวข้อบรรยาย Dr.D. Randy Garrison

 

Keynote Speakers :

 

1.Dr.D. Randy Garrison(คนที่ 3 จากขวา)

     Academic Director professor University of  Calgary - Learning 
Commons ;Faculty of Education

บรรยายเรื่อง "Learning in an Online and Blended Environment : The Community of Inquiry Framework"

 

2.Curt J. Bonk, Ph.D.(คนที่ 4 จากขวาคนนี้บรรยายได้สุดยอดมากลูกเล่นเพียบ)

     Professor, Department of Instructional System Tech (IST), Indiana University President SurveyShare, Inc. and CourseShare, LLC

บรรยายเรื่อง "e-Learning - Its Nature(i.e., Technology and Nurture(i.e., Pedagogy)"

 

3.Nada Dabbagh, Ph.D.(คนที่ 5 จากขวา)

     Associate Professor, Instructional Design and Technology

George Mason University (GMU) College of Education and Human Development

บรรยายเรื่อง "e-Learning : A Transformative Approach to Integrating Theory and Technology"

 

4. Dr.Nitya L. Karmakar(คนขวาสุด)

    School of Management College of Business University of Western Sydney , Australia

บรรยายเรื่อง "e-Learning and Beyond e-Learning : Vision for Global Prosperity in the Era of the Digital Economy"

 

  ขอบข่ายงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 

 

Handbook of Research

on Educational Communications

and Technology : A Project of the Association for Educational Communications and Technology

(AECT)

 

DAVID H. JONASSEN  2004

 

อ่านรายละเอียด >>>

Constructivism : Web-base Learning Environments

 

 

Constructivism : Web-base Learning Environments

วิชา 3204-2011 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต(Internet Technology)

ระดับปวส.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(Business Computer)

 

Keyword of Educational Technology

 

Cognitive Load

Cognitive Load is a term (used in psychology and other fields of study) that refers to the level of effort associated with thinking and reasoning (including perception, memory, language, etc.).

 

Detail >>>

 

Zone of proximal development : ZPD

Lev Vygotsky's notion of zone of proximal development (зона ближайшего развития), often abbreviated ZPD, is the gap between a learner's current or actual level of development determined by independent problem-solving and the learner's emerging or potential level of development. Vygotsky's often quoted definition of zone of proximal development presents it as

Detail >>>

 

  การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ e-Learning LMS ด้วยโปรแกรม Moodle

 

ระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ(Web-base Learning) วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

ผลงานจากการเข้าอบรมโครงการวิจัยรูปแบบครูแกนนำเทคโนโลยีสารสนเทศด้านอาชีวศึกษา

www.sptc.vecict.net
 

จุดกำเนิดของกูเกิ้ล (The birth of Google) ตอน 2

 

 

จากตอนที่แล้วได้พูดถึงจุดเริ่มต้นของ Google ช่วงแรกๆที่เซอร์กี บริน (Sergey Brin)

และ ลาร์รี่ เพจ (Larry Page) ได้มาพบกันที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด

จากการค้นหาหัวข้อวิทยานิพนธ์ของ Page และการได้พบกับ เซอร์กี บริน (Sergey Brin)

นันคือจุดกำเนิดผลงานอันยิ่งใหญ่ของทั้งคู่ และจบลงตรงเรื่อง อินเทอร์เน็ต ทฤษฎีกราฟ

และ BackRub Project  ตอนที่ 2 ซึ่งเป็นตอนจบจะเป็นเรื่องของ จอมไต่เว็บ Crawler

 และ PageRank และ จากโปรเจ็ค BackRub Project สู่ โปรเจ็ค Google

ลองอ่านกันดูนะครับ สำหรับผมก็กำลังหาหัวข้องานวิจัยเหมือนกับ Page อยู่เหมือนกัน ^_^

Download

 

  จุดกำเนิดของกูเกิ้ล (The birth of Google) ตอน 1

 

E-Book

"..และแล้วจุดเริ่มต้นของไอเดียเล็กๆ ก็กลายเป็นไอเดียที่เปลี่ยนโลกอินเอร์เน็ตทั้งใบ

จุดกำเนิดของยักษ์ใหญ่ในวงการซอฟท์แวร์ ก็เริ่มขึ้นที่นี่ …"

เซอร์กี บริน (Sergey Brin) และ ลาร์รี่ เพจ (Larry Page)

 ผู้ให้กำเนิด Search Engine สะท้านโลก

 

ผมได้ทำ E-Book เรื่องนี้สำหรับให้นักศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของ Google

ซึ่งเขียนโดย ผศ.ดร.บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ :  www.vcharkarn.com

เนื้อหามีทั้งหมด 4 ตอนนะครับ ผมเพิ่งทำได้ 2 ตอนที่เหลือจะอีก 2 ตอน

จะค่อยๆทำให้เสร็จครับ ไฟล์เป็น .exe นะครับ Download ไปอ่านกันได้เลยครับ


 

หนังสือประกอบการสอน

 

 

หลักการออกแบบเว็บ
(Web Design)

 

 

 

อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยี
(Internet Technology)

 

  ดร.วิมลลักษณ์ สิงหนาท

โครงการวิจัยรูปแบบครูแกนนำเทคโนโลยีสารสนเทศด้านอาชีวศึกษา
   ขอขอบพระคุณวิทยากร  อ.ดร.วิมลลักษณ์  สิงหนาท

ที่ปรึกษาชมรม Moodle E-Learning แห่งประเทศไทย 
  ที่สละเวลาพักผ่อนมาบรรยายพิเศษ  "การจัดการเรียนการสอนด้วย Moodle"
  ให้กับบรรดาผู้เข้ารับการอบรมครูแกนนำ ฯ 
  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549  ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
อ.ดร.วิมลลักษณ์  สิงหนาท  เป็นผู้พัฒนา Moodle เป็นภาษาไทย 
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-เอก จาก Oxford University ประเทศอังกฤษ
 เป็นอาจารย์สอนที่นั่นก่อนจะย้ายมาสอนที่ Moscow Institute of Physics 
 and Technology ประเทศรัสเซีย ทำวิจัยอยู่ในหลายประเทศ

เป็นที่ปรึกษาบริษัทหลายแห่ง  เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งเว็บวิชาการดอทคอม ฯลฯ

ติดตามบรรยากาศการบรรยาย >>>

ชมภาพครูแกนนำฯ ที่เข้าอบรมในโครงการ >>>

 

  ความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมโครงการครูแกนนำ ICT อาชีวศึกษา

 

ดีใจมากครับที่ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการวิจัยและได้เข้าอบรมเพื่อเป็นครูแกนนำ

ในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบอีเลินนิ่งระบบ Learning Management System

ด้วยโปรแกรม Moodle ได้ฟังการบรรยายจากท่าน อ.ดร.วิมลลักษณ์  สิงหนาท
ตัวจริงเสียงจริง ทำให้ได้ Idea หลายอย่างสำหรับนำมาทำวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน

แบบ E-Learning รวมทั้งได้รับความรู้จากท่าน อ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

และท่าน อ.สยาม จวงประโคน เว็บมาสเตอร์ชมรม Moodle E-Learning แห่งประเทศไทย

เมื่อได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและปัญหาหลายๆ อย่างที่ทีมวิจัยได้ประสบแล้ว

หวังว่าครูแกนนำทั้งหลายคงจะตั้งใจที่จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองและที่สำคัญคือ

การขยายผลไปยังครูเครือข่ายอีก 20 คน มีคนอีกมากที่เฝ้าติดตามโครงการนี้คอยดูว่า

ผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไร หวังว่าครูแกนนำทุกท่านคงช่วยกันทำให้ดีที่สุดนะครับ ^_^'

เพิ่งเคยไปเมืองกาญฯครั้งแรก ระยะเวลา 3 วันได้อะไรมากมายเกินคาดครับ
ขอขอบคุณทีมงานที่ดูแล
คณะครูแกนนำทุกคน งานนี้ได้ล่องแพทานข้าวเย็น
เคยฟังข่าวการแสดงแสงและเสียงสะพานข้ามแม่น้ำแคว
แต่คราวนี้ได้ไปสัมผัสถึงที่ เลยถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกซะหลายรูปก็ลองชมดูนะครับ

ชมภาพบรรยากาศการอบรมและอื่นๆของผมครับ :-) >>>

 

  ความรู้ด้านอินเทอร์เน็ต


อินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ มีข้อมูลมากมายมหาศาล คำถามก็คือ ถ้าคุณต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งคุณจะมีวิธีหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร เนื้อหาที่ผมจะนำเสนอก็คือการรู้จักวิธีค้นหาข้อมูล เทคนิคการค้นหา เครื่องมือสำหรับค้นหาข้อมูล และแนะนำ Search Engine ที่เป็นที่นิยมใช้งานกัน...
คลิกเพื่อศึกษาเนื้อหา

 
  ทำไมต้องจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
ข้อดีของอินเทอร์เน็ตมีมากมายและอินเทอร์เน็ตยังมีบทบาทกับระบบการศึกษายุคใหม่เป็นอย่างมาก และแนวทางหนึ่งของการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตคือ การจัดการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเว็บ(WEB) ถ้ามีคำถามว่า " เพราะเหตุใดจึงต้องมีการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ" นักเทคโนโลยีการศึกษาจะตอบคำถามนี้อย่างไร

อ่านรายละเอียด..>>

 ขอเชิญส่งผลงาน, บทความ, และสาระอื่นๆที่เป็นประโยชนต่อการศึกษา/สังคม ส่งมาได้ที่  
boonphakdee@yahoo.com
  เว็บไซต์แห่งนี้ยินดีเป็นเวทีความคิดสำหรับทุกท่าน
คุณเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่
  TC 

กำเนิดเว็บ 18 ธันวาคม 2545
ในการเยี่ยมชมควรใช้ Internet Explorer 6 ขึ้นไป
ขนาดของตัวอักษร Medium ความละเอียด 1024x768
ปรับปรุงแก้ไข : ศุกร์, 24. สิงหาคม 2555 18:03 +0700

 

PONGSAK BOONPHAKDEE

M.Ed.(Educational Technology and Communications)

www.boonphakdee.com , www.pongsak.com

boonphakdee@yahoo.com , boonphakdee@gmail.com  Tel. 0-1785-2530
โทรศัพท์ 0-1785-2530 , บ้าน 0-5563-2030
 สมุดเยี่ยม(แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ)

 สวัสดีครับเพื่อน ๆ ชาวเทคโนฯทุกท่าน โฮมเพจนี้ผมตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแหล่งความรู้ทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาและใช้ประกอบการเรียนระดับปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีการศึกษา ที่คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่นตามที่ท่านอาจารย์
รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ
มอบหมายให้นักศึกษาทุกคนทำเว็บของตนเอง เพื่อรวบรวมผลงานที่ได้จากการศึกษาในวิชาต่างๆและเผยแพร่ผลงาน แบ่งปันความรู้ ช่วยกันสร้างความรู้ตามแนวคิดของ Social Constructivist ครับ ^_^
ถ้าโฮมเพจนี้สามารถทำให้ทุกๆท่าน มีความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิมและให้ประโยชน์กับท่านได้แสดงว่าโฮมเพจนี้ได้ทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์แล้วครับ